11-06-2020

De der får refusion for renovation i 2019, vil blive afskrevet 890,- kr. for juli kvartals haveleje.

26-10-2019

Der er lagt vandregnskab i havens postkasser

22-10-2019

Så har der været indbrud i flere haver, især på Krokusvej.

24-9-2019

Husk at aflevere tro og love erklæring, senest fredag den 27-9-2019.

22-8-2019

Der er uddelt i postkasserne, indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 31-8-2019 kl. 9.00.

07-07-2019

D.d. er der uddelt referat fra ordinær generalforsamling,og nyhedsbrev juli 2019

 13-5-2019

For dem der har ansøgt refusion for affald i 2018. er der bogført 1594,- kr. som vil blive godskrevet på næste havelejeopkrævning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to Top